avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Fagforeninger

24-04-2018 08:43 (Sist oppdatert 06-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1574 Visninger

Fagforening - register

Du må først opprette selskapets fagforeninger i "Employees" under "Innstillinger / Fagforeninger". Klikk på "Legg til fagforening" for å legge til ny fagforening.

 

Følgende verdier kan/må fylles ut:

Nyfagforening.png

 • Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å  benytte dette. 
 • Fagforeningsnavn: Fyll inn navnet på fagforeningen.
 • Adresse: Trykk på "Legg til" for å angi adressen. (Den vil fremkomme på fagforeningsrapporten)
 • E-post: Trykk på "Legg til" for å angi e-postadresse. 
 • Telefonnummer: Trykk på "Legg til" for å angi telefonnummer. 
 • Betalingsmetode: Velg mellom "Bankfil" og "Manuell". Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontigenten være med i filen til Autopoay. 
 • Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt. 
 • Kid: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt. 
 • Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke. 
 • Kontingent i prosent: Skal kontingenten trekkes i prosent, fyller du inne dette her i hele tatt. For eksempel 5% er verdien 5. 
 • Minimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket). 
 • Maksimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket). 
 • Fast kontigent: Skal det trekkes et fast beløp registrerer du det her. 
 • Kollektiv forsikring: Skal kollektiv forsikring være en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt). 
 • Annen forsikring: Skal annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt). 

Trykk på "Forsett" og deretter på "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen. 

Knytte fagforening til ansatt

Når fagforeningen er opprettet i registeret må den videre knyttes til en ansatt. Dette gjør du ved å gå inn i Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Stilling | Fagforening. Trykk på "Legg til" for å legge til fagforeningen. 

 

Følgende verdier må/kan fylles ut:

nyfagforeningleggtil.png

 • I bruk: Her angir du start og sluttdatoen for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning dersom du angir en dato midt i en måned)
 • Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet. 
 • Trekkes for kollektiv forsikring: Skal den ansatte trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken stå på. 
 •  Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Skal et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde

 • Trekkes for annen forsikring: Skal den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på. 
 • Fagforening: Velg den ansattes fagforening.

Trykk på "Fortsett" og deretter "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen. 

 

Merk! Det er kun mulig å knytte en fagforening til en ansatt om gangen. 

 

Fagforening i Payroll

Beregningen

Har du angitt at fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for “Grunnlag Fagforeningstrekk”:

fag.PNG

 

Har man i tillegg forsikring som en del av kontingenten, blir dette medberegnet i totalen. 

Lønnsslipp

Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her:

fag1.PNG

På lønnsslippen til den ansatte (PDF rapporten) vises den her:

fag2.PNG

A-melding

I A-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse:

fag3.PNG

Utbetalingsrapport

Er betalingsmåte på fagforeningen er angitt til “Bankfil”, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik:

fag4.PNG

Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat.

Fagforeningsrapport

Under steget “Betaling og rapportering” i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport. 

 

Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i PDF rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):

fag5.PNG

 

Når du trykker på “Generer og last ned” blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening)

 

Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen “Rapporter / Standardrapporter”. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle eller en spesifikk). 

Flere fagforeninger per ansatt

Det er kun støtte for en fagforening per ansatt i Payroll. Om du har flere fagforeninger på en ansatt må du bruke lønnsart 61000 Fagforeningskontigent fradrag, manuell og legge det inn som en transaksjon på de ansatte. Dette blir rapportert til A-meldingen i tillegg til fagforeningskontingent i automatisk løsning, men inngår ikke i automatisk rapportering til fagforening og må rapporteres og innbetales til fagforening manuelt.

 

Støtte for flere fagforeninger per ansatt vil komme i en fremtidig versjon.

Aktuelt brukertips