Mine områder
Hjelp

Kontoer

22-08-2017 17:52 (Sist oppdatert 05-01-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 4931 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

For å kunne kostnadsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte. Payroll har mulighet for å benytte flere typer kontoplan, dette har du angitt under Onboardingswizarden eller i Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Kontoer, men du kan også legge opp egne kontoer, eller evt. legge til egne kontoer i et allerede eksisterende kontosett. 

 

MERK! Hvis ditt firma også benytter et av våre økonomisystem som Visma.net Financials, Visma Business eller Visma Global, vil kontor komme fra dette programmet og det vil da ikke være mulig å legge til nye i Employees. Dette ser du ved å gå inn i Settings | Integrerte bedrifter. Ligger ditt firma med kobling mot Global eller Visma Business, og dette ikke ønskes må denne koblingen fjernes. Hvis du ikke vet hvordan du bryter denne koblingen, ta kontakt med din partner.

Employees | Innstillinger | Kontoer

Det er svært viktig at alle kontoene du skal benytte opprettes før du registrerer transaksjoner og lønn, fordi de brukes i andre sammenhenger i systemet. Blant annet benytter Payroll kontoene når du oppretter regnskapsfilen på slutten av lønnskjøringsprosessen.

 

Dersom du har valgt å bruke ett av kontooppsettene som ligger forhåndsdefinert i systemet, vil det allerede ligge en del kontoer klare til bruk. Koblingen mot kontotypene er også forhåndsdefinert, dette kan du lese mer om under Kontotyper.

Kontoer.png

Klikk på «Legg til konto» for å opprette nye kontoer.

1.png

Legg til konto.png

Konto: Angi ønsket kontonummer. Maksimal lengde er 40 tegn. Det er viktig at dette
kontonummeret er det samme som brukes i regnskapssystemet, hvis ikke vil kontering bli feil
ved overføring til regnskap.

Navn: Legg inn ønsket navn på kontoen. Maksimal lengde er 60 tegn.

Egenskaper: Angi om kontoen skal brukes for beløp, antall eller begge deler.

Kostnadsbærere: Angi om kontoen skal knyttes til kostnadsbærere. Mulig valg er «Ikke tillatt»,
«Frivillig» eller «Påkrevd». F.eks. vil det for enkelte bedrifter være nyttig at det alltid skal
benyttes avdeling på transaksjoner knyttet til Lønn (Påkrevd), men ikke ønskelig at
transaksjoner knyttet til forskuddstrekk (Ikke tillatt). Dersom du oppretter en konto med id
som starter med tallene 3-9 vil systemet automatisk foreslå «Frivillig» som innstilling for
kostnadsbærere.

Konto gyldig fra: Som standard settes gyldighetsdatoene for kontoen uten spesifikk dato. Det
vil si at kontoen vil være gyldig på hvilket som helst tidspunkt. Hvis du ønsker å spesifisere en
gyldighetsperiode, angir du start- og/eller sluttdato her

 

Tips! Hvis du skal opprette flere kontoer fortløpende, huk av for «Lagre og ny» ved siden av Lagre-knappen. Når du lagrer, vil kontoen lagres, og bildet vil være klart til å registrere neste konto fortløpende.


Når kontoene er opprettet må du knytte disse mot kontotyper. Dette kan du lese mer om ved å gå til neste steg her.


Spørsmål til support

  • Kontoen har ikke kommet over fra økonomisystem, hva gjør jeg da?
    Da må du kontrollere at ditt økonomisystem er satt opp korrekt. Oppsett i de forskjellige system står her: Visma.net Financials, Visma Business , Visma Global .  
Bidragsytere
Meld deg på fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"