Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:35
Endringene som iverksettes fra 1. januar byr antageligvis på de største endringene som har skjedd i regnskapsfaget på flere tiår. Derfor er det mye som er oppdatert i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:09
Behandle MVA terminer når man bruker Branches/Filial  Til versjon 7.0 av Visma net ERP kom det et nytt skjermbilde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:09
Overføre fakturadokumenter til ny periode ved avslutning av inneværende periode Mange ønsker å stenge regnskapsperioden på en bestemt dato og ikke tillate posteringer på denne perioden etter at perioden er stengt. Hvordan du gjør det kan du lese om her: Avslutte perioder pr modul   I tidligere versjoner har alle bilag og dokumenter som er registrert på perioden du ønsker å stenge, måtte oppdateres før du stenger perioden. Det er ikke alltid like enkelt, fordi du kan ha dokumenter under flyt i Approval og disse kan du ikke endre periode på når de er i prosessen. Du får derfor ikke stengt perioden før disse dokumentene er ferdig på flyt og oppdatert. Når det gjelder avslutning av leverandørreskontro har vi en rutine under Avslutning av periode hvor du kan flytte åpne dokumenter til en annen periode. Det betyr at når du stenger en periode, kan du velge å utføre denne rutinen. Da vil du få en liste over alle uoppdaterte fakturaer. Disse kan du velge å overføre til en annen periode. Du kan også flytte fakturaer som er under flyt i Approval.   Rutinen ligger under Leverandørreskontro, Behandling og Avslutt regnskapsperioder (AP506000). Her har du en rutine som heter "Klargjør for avslutning".      Rutinen for å stenge perioder og flytte åpne dokumenter til åpen periode: Åpne Leverandørreskontro, Behandling og Avslutt regnskapsperioder (AP506000). Velg perioden du skal lukke og velg "Klargjør for avslutning". Da åpnes dette vindu: I dette vindu kan du velge å se alle fakturaer "Frem til periode" og perioden du ønsker å flytte fakturaene til. Det er feltet "Flytt til periode". Du kan også velge leverandørprofil og Approval status og du kan velge å se faktuaer med status "På vent".        Du kan velge en og en faktura eller du kan velge alle. Når fakturaer er valgt, velg knappen "Flytt til periode".   De valgte fakturaene er nå flyttet til den nye perioden samtidig som fakturadato på bilaget blir beholdt. Det vil føre til at du kan ha fakturaer med "fakturadato" i en periode og "periode" i en annen periode. Slik som i dette tilfelle ligger fakturaene bokført på dato i januar, men periode i februar.  Det er viktig å være klar over at noen rapporter/forespørsler bygger på periode og andre på fakturadato.     Se også artikkelen som beskriver om periode eller dato styrer periodiseringen på skattemeldingen. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Bruk-regnskapsperiodens-sluttdato-til-a-rapportere-avgift/ta-p/140793    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:08
I fakturainnboks vises elektroniske inngående faktuaer. Det kan være at det kommer inn fakturaer med dato i en periode du har stengt for behandling, dvs på en avsluttet periode.   Ubehandlede fakturaer på avsluttet periode blir i utgangspunktet sperret for behandling. Workaround tidligere var å endre fakturadato på linjen på dokumentet via fakturainnbokslinjen.   Vi har nå et nytt parameter på leverandørinnstillinger som heter "Flytt fakturaene til neste åpne/aktive periode". Leverandørinnstillinger finner du ved å gå på Leverandørreskontro, Innstillinger og Leverandørinnstillinger. Skjermbilde id AP101000     Hvis dette parameteret er aktivert, vil du kunne behandle faktura med dato i stengt periode. Da opprettes det en inngående faktura hvor periode settes til neste åpne periode. Fakturadato beholdes. Det er kun mulig å flytte fakturaer innenfor samme regnskapsår. Du kan derfor ikke flytte dokumenter fra f.eks desember 2017 til januar 2018.   I eksemplet under ligger det en ubehandlet faktura i fakturainnboksen med dato 26.11.2017. Du har stengt periode 11 for nye posteringer.   Forsøker du å behandle denne vil du få melding om at periode 11-2017 er avsluttet og du vil ikke få behandlet fakturaen.      For å få behandlet denne, kan du endre fakturadato til en dato i neste åpne periode. Da må det gjøres på den enkelte linje. Ønsker du automatikk i dette kan du aktivere parameteret  "Flytt fakturaene til neste åpne/aktive periode".   Har du fakturaer i fakturainnboksen med fakturadato i sperret periode vil de automatisk bli behandlet og opprettet på neste åpne/aktive periode. Da slipper du manuelt å registrere ny fakturadato. I samme eksempel som over hvor faktura har fakturadato 26.11.2017, hvor 11-2017 er avsluttet, vil faktura bli opprettet i periode 12-2017. Da vil du ikke få melding om at det har feilet. Fakturadato blir uforandret, men periode settes til neste åpne periode.   NB! Dette kan medføre at du får oppdatert bilag med "fakturadato" og "periode" i forskjellige perioder. Det igjen kan medføre at bilag ikke blir rapportert på avgiftstermin som forventet.  Se tips her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Bruk-regnskapsperiodens-sluttdato-til-a-rapportere-avgift/ta-p/140793
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:07
 I versjon 7.0 har de to skjermbildene som gjelder Behandle inngående betalinger ( AR305000 ) og Importer inngående betalinger ( AR305500 ) blitt flyttet til Bankstyring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:04
 Tidligere ble betalinger via AutoPay på en inaktiv periode kun delvis behandlet.  Fakturaene ble satt til Avsluttet, men ikke betalingen. Dette ble løst i versjon 7.01.   Nå får du en tydelig melding i AutoPay-innboks om at regnskapsperioden ikke er aktiv. Betalingen kan da ikke behandles. Perioden må aktiveres før du kan behandle denne betalingen.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:03
Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".     Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet   "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.   Merk: feltet Avgiftskode på fakturalinjene må stå tomt slik at ikke fakturaen tas med i mva-oppgaven!     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.     Samme funksjonalitet for leverandørreskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:49
Vi har for øyeblikket et problem med bokføring av valutabetalinger betalt via Autopay. Dette medfører at valutatap/valutagevinst må bokføres manuelt.   Oppdatering: dette ble løst i versjon 6.11, men gamle valutabetalinger bør sjekkes (ref. artikkel).   Når man betaler en faktura i valuta via Autopay (på f.eks 500 EUR) lages et betalingsbilag med den tilsvarende summen i NOK på tidspunktet man oppretter betalingen (f.eks 4500 NOK). Betalingen har riktignok gjerne forfallsdato fram i tid. Hvis betalingen opprettes f.eks 20.4, men har forfall 1.5 (og dermed betales og bokføres den datoen) kan kursen ha endret seg. Det er fortsatt betalt 500 EUR, men hva dette tilsvarer i NOK kan ha endret seg til f.eks 4600 NOK. Denne informasjonen følger vanligvis med filen som kommer tilbake til Financials, slik at valutatap/valutagevinst bokføres på kontoen for valutatap/valutagevinst (ikke reskontro). I dette eksemplet blir det bokført et valutatap på 100 NOK.   For øyeblikket har vi dessverre en feil som gjør informasjon om endret kurs ikke følger med betalingsfilen. Dette medfører at bokføring av valutatap/valutagevinst ikke skjer. Det reelle beløpet som er trukket vil du se på bankkontoen din i banken (evt. kontoutdrag i Financials hvis du har dette). Differansen mellom dette beløpet og det bokførte beløpet på betalingen i Financials må bokføres manuelt som forklart under.     Merk: Feilen oppstår kun i de tilfellene hvor fakturaen som betales er   matchet med en kreditnota   først.   Dette er kun rapportert ved bruk av en   NOK-konto   (f.eks 1920), ikke valutakonto (f.eks 1940). Hvis du har opplevd det samme ved bruk av en valutakonto, ta kontakt med support.   Som standard bokføres valutatap kredit betalingskonto (f.eks 1920) og debet 8160 Valutatap. Har du derimot hatt en valutagevinst bokføres det på debet 1920 og kredit 8060 Valutagevinst. Dette er standardkontoene som ellers ville vært brukt hvis systemet hadde gjort det automatisk (ses på Valutabehandling - Konfigurasjon - Innstillinger - Valutainnstillinger). For å bokføre valutatap går du til Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Transaksjoner.    Velg betalingskontoen Velg posteringstype 1: Utbetaling uten mva (Utbetalingi nyere firmaer) Merk:denne finnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret. EndreTrans.datotil betalingsdatoen for den allerede bokførte betalingen.  Skriv f.eks "Valutatap ref. betalingsbilag X" i feltet for Posteringstype(henvis til den bokførte betalingen) Legg inn 100 i feltet for Beløp Legg inn motkonto 8160  Oppdater.   Hvis du derimot hadde hatt valutagevinst følger du samme fremgangsmåte, men bruker posteringstype 2 Innbetaling  og konto 8060 isteden. Merk: posteringstype   2: Innbetalingfinnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret.    Feilen er planlagt rettet i neste versjon av Financials med planlagt release i slutten av juni.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:49
 I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                 Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til : Avgifter – Arbeidsområde – Registrering – Klargjør avgiftsrapport  Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.      Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                        Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode     Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send     Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Avgifter - Rapporter - Blanketter - Mva.rapport norsk.  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:47
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Saldo - Hovedbokssaldo Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2017).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Kontrolllister - Hovedbokssaldo for eksterne koder. Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2017 - 02-2017).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal Finnes under: Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Transaksjonsjournal Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon Finnes under Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Kontospesifikasjon Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:47
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro                                         Åpne poster på leverandører   Rapportnavn: Transaksjon per leverandør Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Saldo-Transaksjoner per leverandør   Velg   Åpne bilag   og perioden du vil vise tom. Er det huket av for   Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 1740) og hovedbokskontoen til leverandøren (standard: 2400). hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet   Leverandør   stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret leverandør må du legge inn denne før du klikker   Kjør rapport.                                              Alle poster på leverandører   Rapportnavn: Leverandørspesifikasjon Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Kontrollister-Leverandørspesifikasjon Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene   Fra periode   og   Til periode   (sistnevnte viser   tom.). Hvis det ikke velges noen leverandør vil alle vises, men sortert på leverandør. Merk at rapporten viser alle leverandørbilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på leverandøren.     Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se egen artikkel om forespørselen Leverandørsaldo    Se også Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter Rapporter Hovedbok
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:46
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Kundereskontro.                                            Åpne poster på kunder   Rapportnavn: Transaksjon per kunde   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Saldo - Transaksjoner per kunde   Velg Åpne bilag og perioden du vil vise tom. Er det huket av for Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 2900) og hovedbokskontoen til kunden (standard: 1500) hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet Kunde stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret kunde må du legge inn denne før du klikker Kjør rapport.                                                 Alle poster på kunder   Rapportnavn: Kundespesifikasjon   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundespesifikasjon   Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene Fra periode og Til periode (sistnevnte viser tom.). Hvis det ikke velges noen kunde vil alle vises, men sortert på kunde. Merk at rapporten viser alle kundebilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på kunden.                                                         Fakturajournal   Rapportnavn: Kundebilag   Finnes under:   Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundebilag   Velg først fra og til periode under Rapportparametere.     Velg deretter hvilke type kundebilag som skal være med i rapporten, f.eks fakturaer og kreditnotaer. Dette velges under Tilleggssortering og utvalg. Se bilde under for hvordan det legges inn.    Etter å ha definert utvalget kan du lagre dette som en mal (slik at du slipper å definere det neste gang).        Merk: rapporten Kundebilag spesifiserer ikke mva. Det finnes ingen standard rapporter som viser dette, men man kan bruke forespørselen Fakturaoversikt, og eksportere denne til Excel (se under). Merk at man først må velge Faktura, og eksportere, for deretter å velge Kreditnota og eksportere osv. (velges i nedtrekksmenyen Type). Man får ikke flere typer bilag med i samme eksport.      Hvis du trenger å endre på kolonnene som vises, se https://youtu.be/5oOT50u1IVw    Tips: Forespørsler kan generelt brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under Arbeidsområde - Forespørsler. Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.      Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Hovedbok  Rapporter Avgifter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:46
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:43
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:41
Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.   Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.   Vi skal se på de to variantene.   Reversering uten automatisk matching: Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser. Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere. Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.   Reversering med automatisk matching: Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.   Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:37
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Leverandørreskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her velger du type Leverandørrefusjon.   Legg inn riktig dato, periode og leverandør. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger   1. Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument 2. Velg modul Leverandørreskontro 3. Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  4. Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  5. Lagre 6. Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).   Merk: du vil få et varsel om at fakturanummeret ikke ble funnet, men kan se bort fra dette. Dette er meldt inn.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:37
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva  per linje/vare  på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på  totalbeløpet.   Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet  Saldo  (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet   Fakturabeløp  (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet  Beløp   til 1027,54 (samme som beløpet i feltet  Saldo  over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til  Beregn på dokumentbeløp . Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen  Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via   skanne-tjenesten   vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet   Øreavrunding, slik at   Utestående beløp   og   Bruttobeløp   blir det samme.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:34
Det har nylig vært en endring av hvordan innstillingen Send fakturaer til AutoInvoice settes. Vi derfor kommer vi med en oppklaring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:32
Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:28
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags