avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
av Edvard Berntzen VISMA
Noen kunder bruker forholdsmessig mva, og periodiserer beløp på fakturaer. Denne artikkelen viser hvordan dette blir bokført.  Eksempel    Vi tar utgangspunkt i Avgiftskode 1D. Merk: Husk at avgiftkoden må være huket av for Aktiv.       Avgiftskoden er koblet mot Avgiftsnummer 14D.     Her er det huket av for Delvis fradragsberettiget mva og Fradragsberettiget avgiftssats er satt til 75%.   Vi lager en periodiseringsnøkkel for fordeling av kostnad over 3 måneder:      Deretter oppretter vi en inngående faktura. Her benyttes Avgiftskode 1D og Periodiseringsnøkkel 3 MND KOST.       På Avgiftsdetaljer ser vi at det har blitt beregnet fradrag for 750 av 1000 og at 250 har blitt  kostnadsbeløp. Dette jamfør regel om 75% fradragsrett.    Vi oppdaterer den inngående fakturaen, og ser på regnskapsbunten:    Her ser vi at kostnadsbeløpet er 4250. Dette består av  kostnad + den del av avgiftsbeløpet vi ikke får fradrag for. Mva er bokført med 750.   Deretter sjekker vi periodiseringsplanen. Den viser at total kostnad på 4250 vil bli periodisert over 3 perioder mot konto 4300.     Merk: for øyeblikket er det ikke mulig å bruke periodisering av forholdsmessig mva hvis man bruker mva-utgiftskonto (se under).    På avgiftsnummeret er det i utgangspunktet mulig å bestemme at mva-beløpet man ikke får fradrag skal føres på en egen konto. Dette gjøres ved å huke av for Bruk mva-utgiftskonto og definere konto.     Vi registrerer en ny inngående faktura, helt lik den vi lagde tidligere.     Vi sjekker fliken for Avgiftsdetaljer som også er helt lik.   Regnskapsbunten ser slik ut:      Beløpet man ikke får fradrag før blir altså ikke bokført på mva-utgiftskontoen.    Når vi nå sjekker periodiseringsplanen ser vi at systemet ikke har tatt hensyn til at vi ville postere mva kostnadsbeløpet til en definert mva-utgiftskonto. Hele beløpet blir postert på kostnadskontoen.      Feilen er planlagt rettet til en fremtidig versjon. Det anbefales at man ikke bruker mva-utgiftskonto inntil dette er rettet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 14:11
I versjon 8.17 vises feltet Beskrivelse i skjermbildet  Behandle betalinger  (AP50300S).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 13:51
I versjon 8.17 er det mulig å velge at inngående faktura må godkjennes i Approval før den kan oppdateres (bokføres).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 13:50
I versjon 8.17 kan du se arbeidsflyt og kommentarer fra Approval på Fakturaoversikt (AP40103S).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎14-11-2019 14:49
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) . Her velger du type Leverandørrefusjon.     Legg inn riktig leverandør, dato og periode. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000) Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument  Velg modul Leverandørreskontro Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  Lagre Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-11-2019 13:46
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 15:04
Fra 2017 ble mva-meldingen endret betydelig. I forbindelse med dette lagde vi en video som viser endringene. Denne gir en oversikt over postene på mva-meldingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 13:06
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎07-11-2019 15:39
I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                     Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til Meny - Flere valg - Avgifter - Transaksjoner -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000) Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.        Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                            Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode       Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send       Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Meny - Flere valg - Maler for oppsett - Finans -> Mva.-rapport - norsk (TX62104S)  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎07-11-2019 13:57
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp et importscenario mot Visma lønn. Det beskriver også hvordan du importerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-11-2019 12:45
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎05-11-2019 11:45
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S)  Finnes under: Meny - Hovedbok - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder. (GL63201S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 - 02-2019).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under kategorien  Forespørsler  under Meny - Hovedbok.  Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎05-11-2019 11:24
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-11-2019 12:13
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎31-10-2019 13:16
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan se hvilke bilag som er slettet i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎30-10-2019 11:06
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter oppp avgiftsnummer for forholdsmessig mva i systemet. MERK nye innstillinger fra 1.1.17 (se merknader i artikkelen).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎30-10-2019 10:24
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎29-10-2019 14:47
På kundefakturaer kan man skrive info til kunden i feltet Fakturatekst. For at dette skal vises på utskriften må man på forhånd ha aktivert visning av dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎28-10-2019 15:45
Denne artikkelen viser hvordan du fører bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎25-10-2019 14:01
På rapportene for aldersfordelt saldo kunder og aldersfordelt saldo leverandører er postene delt inn etter aldersfordelinger. Antall fordelingsdager kan settes opp i systemet for å tilpasses deres behov.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips