Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-04-2019 07:54
PROBLEMSTILLING   Et budsjett er godkjent og merket som oppdatert (punkt 1). Hvordan slette budsjettet da?      Når man klikker på søppelbøtten får man beskjed om at det ikke kan slettes, siden minst av en budsjettdelene er oppdatert (punkt 2).    LØSNING   Sletting av hele budsjettet   Endre beløp til null for hver linje i budsjettet som er godkjent (punkt 3). Lagre (punkt 4). Fordel beløpet (punkt 5 til 7) Lagre (punkt 4)      Prøver du å slette en linje (markere den og klikk på X) får du feilmelding:  "Budsjett med en oppdatert mengde som ikke er null ikke kan slettes".   For å få mengde (sum) til å bli null må vi gå godkjenne endringen i budsjettet.    5. Gå til Godkjenn budsjetter og klikk Oppdater alle (punkt 9) eller bare huk av de linjene som gjelder dette budsjettet og klikk Oppdater.   6. Gå tilbake til Budsjett og klikk på søppelbøtte-ikonet (punkt 10). Nå får du slettet budsjettet.    Sletting av linjer i et budsjett   Det er også mulig å slette enkelte linjer på ett budsjett. Forutsetningen er riktignok at alle linjer har beløp 0, er fordelt, og godkjent (som nevnt over). For å gjøre dette, marker linjen og klikk på X (punkt 11 og 12).   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-04-2019 09:53
I skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S), kan vi under Sende fakturaer sette haken Merk filvedlegg som skal sendes til Autoinvoice automatisk.       På kundekortet må vi også hake av for Send fakturaer til Autoinvoice (AR303000)     Vi oppretter  en faktura, og klikker på Filer for å laste opp en fil. Denne blir deretter synlig under fanen Vedlegg.    Merk: Visma net ERP støtter bare PDF vedlegg. Årsaken er at dette kan de fleste mottakere håndtere, mens andre filtyper er det færre mottakere som kan håndtere.    Laster vi opp en xlsx-fil vi ser at det ikke blir hake for Send fil til Autoinvoice.      Laster vi derimot opp en PDF-fil blir det satt hake for Send fil til Autoinvoice automatisk.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-04-2019 13:27
Har du avsluttet mva terminen, men ønsker føre tilleggsposteringer kan du gjøre dette på følgende måte:
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Merk: Denne artikkelen beskriver funksjonalitet i versjon 8.12 av Visma.net ERP, tilgjengelig fra 7.4.19.    Vi har hatt mange ønsker som går på visning av faktura under godkjenning/kontering av dokument i Approval. Vi har nå kommet med en mulighet for dette. Merk: dette er første versjon av løsningen. Denne er under utvikling, og vil bli videreutviklet og forbedret.   Man registrerer en inngående faktura og legger til pdf fil i Financials som vanlig. Deretter sendes denne på flyt til Approval på vanlig måte.    1. Gå til dokumentet i Approval (under Mine oppgaver eller Dokumentoversikt 2. Gå til fanen Redigeringsprogram. 3. Øverst til høyre har du nå en link til pdf-filen du la til på fakturaen inne fra Financials. Klikk på denne     4. Nå åpnes fakturaen i et eget vindu. Dette gjør det mulig å se fakturaen mens du konterer i Approval. Dette har vært et ønske fra mange.      Dette fungerer bra hvis du har to skjermer. Da kan du dra vedlegget over på en skjerm og kontere på en annen.   Hvis du kun har en skjerm er dette litt mer tungvint. Når du registrerer i dokument-vinduet forsvinner visningen av dokumentet. Det kan hentes opp igjen da det ligger i bakgrunnen, men det er tungvint. Som alternativ kan du  minimere både dokument-vinduet og konterings-vinduet ved å tilpasse vinduene i nettleseren. Dette gjør det mulig å vise konteringen og fakturaen ved siden av hverandre.     Et siste alternativ er å veksle mellom fanene Oppgavedetaljer (som viser fakturaen) og Redigeringsprogram (som viser konteringen). Dette har også vært mulig til nå. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-03-2019 16:04
Du kan oppdatere bilag enkeltvis eller samlet. Oppdateres de enkeltvis (direkte fra registreringsbildet) vil hvert bilag få et unikt buntnummer i Hovedbok. Oppdateres de samlet (f.eks via rutinen Oppdater leverandørbilag (AP501000) har vi et parameter som avgjør om det skal opprettes unike buntnummer, eller om hvert enkelt bilag skal få sitt et eget buntnummer.   I Hovedboksinnstillinger (GL102000) har vi et valg som heter Generer konsoliderte bunter.  Når denne er huket av, vil oppdatering av flere bilag bokføres på et buntnummer Hvis den ikke er huket av, vil hvert bilag få sitt eget buntnummer i Hovedbok.      Eksempel    Vi markerer flere inngående fakturaer i skjermbildet Oppdater leverandørbilag (AP501000) og klikker Oppdater.      I dette tilfellet har vi valget Generer konsoliderte bunter avhuket. Alle fakturaene vil derfor referere til samme buntnummer. Går vi inn på dette kan vi se de ulike bilagsnumrene i kolonnen Referansenr.      Merk Systemet lager et buntnummer per branch, periode og valuta. Varierer disse blir det altså laget flere buntnummer uansett.  Valget gjelder bilag oppdatert fra Leverandørreskontro, Kundereskontro, Bankstyring og Vare (Lager)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-03-2019 13:01
Forfallsdatoen på en faktura settes basert på betalingsbetingelsen i Betalingsbetingelser (CS206500). En betalingsbetingelse kan i tillegg til forfallsdager også bestå av rabatt. Eksempelvis kan du ha en betalingsbetingelse satt opp til å beregne 20 dager til forfall. Betales det innen 10 dager, gis det såkalt kontantrabatt. Denne funksjonaliteten eksisterer fra før.   I denne artikkelen vil vi beskrive en ny funksjon i forbindelse med kontantrabatt. Den nye funksjonen gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager for kontantrabatten.   Tidligere måtte betalingsdatoen være innenfor de dagene som var satt opp (f.eks 10 dager). Nyheten gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager i tillegg. Dette fanger opp hvis betalingen av en eller annen grunn er forsinket, men det alikevel skal gis rabatt i henhold til betalingsbetingelsen.   Eksempel   Vi har opprettet en betalingsbetingelse på Betalingsbetingelser (CS206500). Denne har 20 dager til forfall. Hvis det betales innen 10 dager gis det 2 % rabatt.   I tillegg har vi lagt inn 3 i feltet Forsinkelsesdager. Da gis det 3 ekstra dager hvor rabatten slår til. For at rabatten skal slå til, må altså betalingen være registrert med betalingsdato innen 13 dager.       Vi har registrert en faktura med dato 01.02.2019. Ut fra betalingsbetingelsen over blir Forfallsdato satt til 21.02.2019 og Kontantrabattdato satt til 11.02.2019.     Vi registrerer betaling med Dato 14.02.2019. Som vi ser blir Kontantrabatt automatisk beregnet.   I utgangspunktet er rabattforfall 11.02.2019, men vi la inn 3 forsinkelsesdager, og da gjelder kontantrabatten tom. 14.02.2019.   Registreres betalingen med Dato 15.02.2019 gis ikke kontantrabatt.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-02-2019 10:35
Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
PROBLEMSTILLING   I vinduet Behandle inngående betalinger (AR305000) velger man betalingsmetode under fanen Match med faktura. Hvordan styre hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard her?   Eksempel:  Vi velger først Betalingskonto 1970 (punkt 1) og trykker oss inn på linjen (punkt 2) som vi ønsker å se nærmere på i dette eksemplet.  Deretter klikker vi på Automatisk avstemming (3).     På høyre side vises da matchingen med faktura som vist under. Her ser vi at vi har fått matchet innbetalingen (punkt 4) på 1000 NOK med 100 prosent treffrelevans (punkt 5) til kundefaktura 000243. Basert på innbetalingens match hentes info fra kunde (punkt 6). Betalingsmetode hentes derimot ikke fra kunde (punkt 7)!      LØSNING   Det er viktig å poengtere er at informasjonen under Match med faktura i utgangspunktet ikke hentes fra faktura 000243 (punkt 6), men fra kundekortet.   Lokasjon hentes fra fanen Lokasjoner  (punkt 8), nærmere bestemt den som står som standard  (punkt 9) .   Betalingsmetode hentes fra fanen Betalingsmetoder (punkt 10), nærmere bestemt den som står som standard (punkt 11). Her ser vi riktignok at den står som standard. Hvorfor hentes ikke denne i vårt eksempel?      Dette skyldes innstillingen på betalingsmetoden i skjermbildet Betalingsmetoder (CA204000).    På betalingsmetode 2 (punkt 12), går vi til fanen  Tillatte betalingskontoer . På linjen for betalingskonto 1970 (punkt 13) ser vi at denne brukes for leverandørreskontro ( punkt14), men ikke for kundereskontro  (punkt 15)  - her er det ikke huket av. Løsningen er altså å huke av for dette (punkt 15) og lagre den nye innstillingen (punkt 16).     Vi går deretter tilbake til Behandle inngående betalinger og klikker igjen Automatisk avstemming . På linjen hvor innbetalingen på 1000 NOK ligger ser vi at betalingsmetoden har blitt hentet fra kundekortet.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎26-02-2019 07:46
PROBLEMSTILLING   Det er ført 100 banktransaksjoner feil i Bankstyring, men disse skulle ikke vært ført med mva fradrag. De er ført med avgiftskode 11 og sone 10 som gir 15 prosent mva fradrag og tilhørende føring på mvakonto 2713. Men i dette tilfellet er det altså ikke mva-fradrag alikevel.      På bunten som er opprettet i Hovedbok kan vi se de 15 000 på konto 2713. Dette beløpet ønskes flyttet til kostnadskonto 5910.     På avgiftsoppgaven (som nå er klargjort) ser vi at kunden har 100 000  på linje 43 og 15 000 på linje 44. Disse beløpene skulle ikke vært på avgiftsoppgaven.      Vi ønsker altså å flytte føringen på mvakonto 2713 til kostnadskonto 5910, samtidig som avgiftsoppgaven blir korrekt. Er dette mulig uten å reversere alle bilag og bokføre alt på nytt?   LØSNING   Det er mulig å endre på en avgiftsoppgave som er klargjort (ikke avsluttet) via skjermbildet Avgiftsjustering (TX301000). Merk: Transaksjoner (korrigeringer) her blir ikke linket til de opprinnelige dokumentene til mva føringene, siden en korrigerer rett på avgiftsnummer i avgiftsoppgaven. Føringer via dette skjermbildet har altså lite sporbarhet i forhold til hvilke dokumenter korrigeringen gjelder. Vi anbefaler derfor å beskrive avgiftsjusteringen godt (i feltet Beskrivelse)   Merk: Gitt at det er et mindre antall dokumenter som skal korrigeres er det enklest å bare reversere dokumentene i den modulen de er ført i (og føre dem på nytt).     Før en kan justere en avgiftsoppgave må den altså være klargjort. Velg periode og klikk på Klargjør Avgiftsrapport" for å klargjøre den.     Gå til Avgiftsjustering (TX301000) I dette tilfellet justerer vi mva. på innkjøp. Velg derfor type Juster mva på innkjøp (punkt 3).  Velg standard avgiftsleverandør (punkt 4) Velg mva-termin som skal justeres (punkt 5) Velg datoen det skal justeres på (punkt 6) Legg inn relevant Avgiftsnr (punkt 7), i dette tilfellet 15 Legg inn Avgiftspliktig beløp (punkt 8), i dette tilfellet -100 000 (husk minus foran) Legg inn Avgiftsbeløp (punkt 9), i dette tilfellet -15 000 (husk minus foran) Velg Avgiftssone (punkt 10), i dette tilfellet sone 10 Velg Konto (mva-konto) (punkt 11), i dette tilfellet 2713. Velg Kostnadsbærer (punkt 12), i dette tilfellet 000-000 Legg inn en Beskrivelse (punkt 13). Velg Periode (regnskapsperiode) (punkt 14), i dette tilfellet 03-2019. Velg Justeringskonto (punkt 15), i dette tilfellet 5910, altså kostnadskontoen det skulle vært ført på.  Velg Kostnadsbærer for justering (punkt 16). Legg inn avgiftsbeløpet i feltet Beløp for å validere (punkt 17), i dette tilfellet -15000. Oppdater bilaget.    Under ser vi hvordan avgiftsjusteringen blir bokført på Hovedbokstransaksjoner. Avgiftsbeløpet blir kreditert 2713 og debitert 5910, altså overført fra 2713 til 5910.      På den klargjorte avgiftsrapporten ser vi at de relevante beløpene nå er nullet ut.     Se også    Kjent feil - manglende lenker til avgiftsjustering Reversere avgiftsjustering Samleside om MVA
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎25-02-2019 15:32
Vi har flere kunder med leverandører som opererer med flere valuta. Noen ganger er inngående faktura f.eks i EUR, andre ganger i NOK. En av årsakene er at leverandøren har flere lokasjoner. Hvordan håndterer man dette i Visma.net ERP?    Valuta knyttes i utgangspunktet til leverandøren. Man har ett felt på leverandør hvor man legger inn valuta. Men   Hva hvis man mottar faktura i forskjellig valuta fra leverandøren (f.eks noen ganger i EUR og andre ganger i NOK)?  Hva hvis de i tillegg skal styre hvilke bankkonto betalingen skal betales ut fra, basert på hvilken valuta fakturaen kommer i?   På leverandøren registreres den valuta som vanligvis benyttes. Det første du må gjøre er å huke av for feltet Aktiver valutaoverstyring. Det gir tilgang til å registrere annen valuta enn valutaen leverandøren er satt opp med som standard. Du kan også huke av for Aktiver overstyring av sats hvis du ønsker å overskrive den som kommer automatisk.      Med dette oppsettet kan du registrere bilag i forskjellig valuta.   Ønsker dere i tillegg å ha automatikk mellom valuta og betalingskonto kan dette gjøres ved å opprette en lokasjon pr valuta. I eksempelet under er det opprettet to lokasjoner, en for EUR og en for NOK.     Ser vi nærmere på EUR, og fanen Bankopplysninger ser vi at Betalingsmetode er satt til "2 - Utenlandsbetalinger" og betalingskonto til "1940 - Bankinnskudd EURO". Dette er en betalingskonto i EUR.      På lokasjon Hoved er betalingmetoden "1 - Innenlandsbetalinger" og Betalingskonto er 1920"  (som er NOK konto).     Eksempel:  Registrerer man faktura på lokasjon Hoved ser vi under Regnskapsdetaljer vi at betalingmetoden og konto arves fra lokasjon, i dette tilfellet 1 og 1920 (NOK).      Registrerer man faktura på lokasjon "EUR" ser vi under Regnskapsdetaljer at betalingmetoden og konto arves fra denne lokasjonen, i dette tilfellet 2 og 1940 (EUR).      Merk:  Hvis du kun ønsker å overstyre valuta (og ikke trenger å betale ut fra forskjellig bankkontonummer avhengig av valuta), trenger du ikke å benytte lokasjon. Da holder det å aktivere overstyring av valuta.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-02-2019 07:52
Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient.       Figure 1 - Slik ser det ut før en har opprettet et  budsjetthierarki   A. Opprette gruppe Inntekter og forhåndslastning av kontoer   1. Trykk på plusstegnet      2. Huk av for at du ønsker å opprette gruppe        3. Legg inn beskrivelse for gruppe         4. En kan forhåndsdefinere kontoutvalget for gruppen som vi opprettet i steg 3 ovenfor. Det gjør en      ved å gjøre å legge inn verdier i felt Kontomaske (1) og Kostnadsbærermaske (2).      Steg 5. Trykk på lagre (3) og gruppe Inntekter (4) som du akkurat har opprettet   Steg 6. Trykk på forhåndslast kontoer (5)   Steg 7. Sjekk opp om det som kommer opp i boksen forhåndslast kontoer (6) er korrekt før du trykker på ok (7)   Steg 8. En får da opp kontoene som er definert fra 3000 til 3900 med kostandsbærerstreng 000-000. Trykk på lagre (8) for å lagre kontoutvalget definert for denne gruppen.     B (opprettelse gruppe Kostnader) og C (opprettelse gruppe Andre kostnader). Samme fremgangsmåte som å opprette gruppe Inntekter for å opprette gruppe Kostnader og Andre kostnader også - bare å definere et annet kontoutvalg for de to gruppene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-02-2019 13:11
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-02-2019 13:24
  I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på et oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Endre-kostnadsbaerer-pa-hovedboksbilag/ta-p/175871   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 15:41
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 14:40
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer transaksjoner opprettet under Bankstyring.    1. Gå til Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Transaksjoner 2.   Klikk på forstørrelsesglasset i feltet   Bilagsnr. , søk etter og velg riktig bilag.  3. Klikk på Behandlinger - Reverser     4. Et nytt bilag opprettes. Skriv en evt. beskrivelse og klikk Oppdater.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 14:08
Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-02-2019 14:04
Denne artikkelen beskriver hvordan du reverserer en kunderefusjon. Merk: tilsvarende funksjonalitet har vi også på leverandørrefusjon.    Kunderefusjon registreres ofte i forbindelse med tilbakebetaling til kunde. I vår sammenheng benyttes det gjerne når en kunde har betalt en faktura to ganger eller betalt for mye. Du har nå mulighet for å annullere en refusjon som er oppdatert.   Kunderefusjon registreres ved å åpne skjermbilde for Kundebetalinger. I feltet "Betalingstype" velger du «Kunderefusjon».  I dette tilfelle registrerer vi en kunderefusjon og knytter til en kreditnota.   Kunderefusjon blir postert på konto definert på betalingsmetoden og hovedbokskonto for kundefordringer.   Hvis dette var feil, har du nå mulighet til å  angre denne oppdateringen. Det gjør du ved å hente opp kunderefusjonen og velge Annuller. Klikk oppdater for å oppdatere annulleringen.   Refusjonen blir tilbakeført og annullert. Matchingen mot kreditnota oppheves og status på kreditnota endres til åpen.   Se også   Hvordan reversere leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎30-01-2019 13:30
Ønsker du på en enkel måte å se utestående saldo på leverandørene dine kan du følge denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎22-01-2019 11:55
Scenario: Du står på  Behandle betalinger  og klikker  Betal faktura . Det kommer en feilmelding:  Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks.      Feilmeldingen kommer av at betalingsmetoden som brukes (i dette tilfelle 1) ikke er satt til å opprette samlebetalinger. Dette resulterer i at betalingene blir opprettet, men ikke som del av en samlebetaling, og vil derfor ikke bli betalt via Autopay. For å rette opp dette:    1. Gå   Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Betalinger.    Start med å hente opp den siste betalingen som er opprettet ved å klikke på   >I. Klikk   slett   (søppelkasse-ikonet). Gjenta dette med den nest siste ved å klikke   >I på nytt, og deretter den nest nest siste osv. til du har slettet alle betalingene som ble opprettet når   Betal faktura   ble klikket på.   Tips: alle disse har status   Balansert.      2. Gå til  Bankstyring - Konfigurasjon - Innstillinger - Betalingsmetoder  og velg betalingsmetoden som ble brukt (f.eks 1).  Gå deretter til fanen Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro . Huk av for  Opprett samlebetaling  og lagre.      3. Gå til  Leverandørreskontro - Behandling - Betalingsbehandling - Behandle betalinger  og opprett betalingene på nytt. Nå blir de opprettet som del av en samlebetaling og blir betalt via Autopay (forutsatt at dette er aktivert). 
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 I Visma.net Approval har du mulighet for å legge inn kommentarer når du godkjenner et dokument. Spørsmålet er hvor du kan se disse kommentarene fra Visma.net ERP.   Skjermbildet "Dokumenthistorikk fra Approval" viser kommentaren. Men da må du vite hvilke bilag du skal se på. Ønsker du en samlet oversikt over bilag som er godkjent i Approval hvor det er lagt inn kommentar, kan du benytte skjermbildet "Oppdater Leverandørbilag". Det kan være nyttig hvis du vil gå gjennom de som er godkjent samlet og se om det er noen du må gjøre endringer på før de oppdateres. I kolonnen "Kommentar" vises kommentaren du har lagt inn. Du kan også gjøre utvalg på kun de som er Godkjente. Dette skjermbildet kan benyttes hvis fakturaene ikke oppdateres automatisk ved Godkjenning i Approval.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags
Påloggede brukere (200)