Mine områder
Hjelp

Hvordan opprette en ny kode for fravær?

08-03-2018 15:13 (Sist oppdatert 10-05-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2599 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. 
 

For å opprette en fraværskode gå til Caldendar | Innstilliger | Koder. Trykk på "Legg til kode".

11.PNG

 

Det er ikke mulig per dags dato å velge "start med blank". Når man skal opprette en fraværskode må man derfor finne en som er tilnærmet lik den fraværskoden du skal opprette og velge å kopiere denne. Viktig at du kopierer fra en kode som har den kodetypen du ønsker. 

Opprette ny fraværskode.png

Velg kode du ønsker å kopiere fra og trykk lage.

 

Fanen Generell 

ny kode.PNG

Navn: Gi den nye fraværskoden en passende navn.
Kortnavn: Gi den nye fraværskoden en kode på tre bokstaver.
Type: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.

 

Anse som: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert.
Mulig å registrere i prosent: Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for fraværskoder.
Mulig å registrere i timer: Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i antall timer.
Bare gyldig for del av dag: Huk av dersom fraværskodenkun er gyldig for en del av dagen.
Bare gyldig for hel dag: Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en hel dag.
En kommentar er obligatorisk: Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av fraværskoden.
Anse som fraværssøknad: Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie. 
Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid. 
Behandle flere stillinger sammen: Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. permisjon) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager. 

 

Fanen Terskel 

terskel.png

Kontroll av terskel: I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn «Tilfelle» i dette feltet.
Deling av terskel: Feltet er ikke mulig å endre. Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse
Type kontroll: Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når fraværskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.

 

Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.

 

Fanen Rapporter

rapporter.png

Refunderbar: Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under Calender | Rapporter. 

Rapportert i a-meldingen: Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen.

Rapportert i FNO Pensjonsrapport: Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsraporten. 

 

Det kan være forskjellige innstillinger ut ifra hvilket type fravær det gjelder. Du kan lese mer om de forskjelliger her:

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"